Pénzügyi és adminisztratív feladatok


 

• Évente egyszer rendes és szükség esetén rendkívüli közgyűlés összehívása, előkészítése, a tulajdonosok értesítése.
• A gazdálkodás eredményeiről elszámolás és egyszerűsített mérlegbeszámoló készítése.
• A szabályokban előírt nyilvántartások vezetése, bizonylatok irattározása, őrzése.
• Naplófőkönyv vezetése.
• Banki, pénzintézeti ügyintézés, üzemeltetési számlanyitás, számlavezetés, nyilvántartás.


• A közös tulajdon bérbeadásából származó bevétel bevallása, pénzügyi rendezése.
• Az adóigazgatási jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése, szükség esetén ÁFA alanyként történő bejelentése.
• Az alkalmazottak illetményének számfejtése, kifizetése és ehhez kapcsolódó TB járulék, SZJA előleg levonása, befizetése.
• A tulajdonosokat terhelő közös költségek befizetésének nyilvántartása, 3 hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat és költség érvényesítése, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat idevonatkozó előírásainak betartása. Ennek eredménytelensége esetén a Számvizsgáló Bizottsággal, szükség esetén a közgyűléssel egyeztetve egyéb behajtási mód alkalmazása. Szükség esetén jelzálog bejegyeztetést végzünk, stb.
• Lehetőség szerint a számlavezetőnél pénzlekötések bonyolítása, megtakarítási számla nyitás, esetlegesen Kincstárjegy vásárlás, bonyolítás.
• A tulajdonostársak képviselete harmadik személlyel szemben.
• A Társasházi törvényben, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Számvizsgáló Bizottság részére a gazdálkodás ellenőrzésének biztosítása.
• A társasház közös ügyeire vonatkozó hatósági határozatok végrehajtása.

Vissza az előző oldalra!
Király és Társa Kft. - Magyar